top of page

26.6 | 20:30

ביות מלא

מעין חורש

"ניתן למדוד את מידת האוטונומיה בחברה/מדינה מסוימת לפי מה שקורה סביב הרגע של לידה והריון והאפשרות של הנשים לבחור."  (מישל אודט רופא וחוקר)

ב"ביות מלא" אני חוזרת אל חווית הלידה של ביתי.
העֲקֵבוֹת וההדים הפיזיים והמנטליים שנותרו בגוף, מקבלים ביטוי חדש, תנועתי וטקסטואלי, ומזכירים שהגוף הוא תמיד (גם) אתר מריבה, אתר פוליטי.

ליווי אומנותי: בנימין יום-טוב ומיכל סממה
עריכת טקסט: מיכל סממה
ניהול חזרות: אפרת לוי
עיצוב תאורה: אמיר קסטרו
עיצוב תלבושת: ערן שני
עריכת סאונד: דניאל מגון ומעין חורש


תודות לדפנה הורנצ'יק, אווה שובסטארסקה, שרונה פלורסהיים, מאיה ברינר ודניאל פייקס

היצירה הופקה הודות לתמיכת מפעל הפיס ומרכז קהילתי שפירא (עיריית תל אביב).

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

240626

ביות מלא

צילום: דניאל פייקס

bottom of page