top of page

6.3 | 20:00

התנועה שלפני | Hand 2 Hand

נגה להקת מחול

התנועה שלפני- יצירה בבכורה מאת קרן חורש בגון

היצירה מעוררת את השאלה עד כמה אנחנו נדחפים

לפעולות שלנו ולתנועת החיים שלנו כתגובה לסביבה,

ועד כמה הפעולה והתנועה שלנו נובעות מרצון

מזוקק ופנימי של הלב הפתוח .

האם אנחנו יכולים לנוע בחופשיות, או שאנחנו עוצרים עצמנו

בשלוחות הלב, במו ידינו?

השינויים הקיצוניים שאנחנו נדרשים לבצע מחייבים

אותנו להיות אופטימיים וזריזי רוח.

כמו שחיי הפרפר משתנים באופן קיצוני מזחל לגולם

ולבסוף לפרפר שמדלג בקלילות ובשמחה על

״מדרגות הרוח״ באוויר.

באומץ לב נפגש על פסגת הפחד ונדלג לשינוי הבא

בשמחה גדולה כסיבה למסיבה.

זו מול זה זו עם זו נמשיך בתנועה .

כוריאוגרפיה: קרן חורש בגון

מוסיקה מקורית: איתי דלומי

עיצוב תלבושות: רוזי כנען

רקדניות יוצרות: מוריה הורוביץ, אשירה אלון, ברכה מרים

ליניאדו, הילה רוזנברג, פרי פרידמן , רעיה הורוביץ, מיכל שאלתיאל


היצירה Hand 2 Hand מאת שלומית פונדמינסקי

עיבוד לסולו Big Hand Little Hand מאת שלומית פונדמינסקי 

קבוצת נשים עומדת ומחכה. האוויר שבתוכן, משתנה ומעצב את עולמן. הגיל, הנוף, הבית שלהן, יבנו ויתפרקו מתוך מצב פיזי ותודעתי של המתנה.למי הן מחכות? ולמה?

היצירה בוחנת תנועה שמקורה בוריאציות על המתנה, מרכיב הזמן הוא מרכזי. שפת התנועה מפרידה את הגוף לאבריו השונים, כל אחד מהם מתפקד כחלק ממכונת זמן. מכניזם מתקתק ההופך לרגש, לדימוי, לתפאורה ולסיפור.

מוסיקה מקורית: נעם הלפר

רקדניות: ברכה מרים ליניאדו, אשירה אלון, מיכל שאלתיאל, הילה רוזנברג, פרי פרידמן , מוריה הורוביץ


המופע מיועד לנשים בלבד.

2403

התנועה שלפני  | Hand 2 Hand

bottom of page