top of page

29.6.23 | 19:00

מיני פסטיבל 2

כרטיס משולב לשני אירועי הפסטיבל:

What is offered מאת  Willow Green 19:00

תעתוע הרטט מאת שיר גורדון

FRACTUS  20:30

מאת Derida Dance Company, בולגריה

What is offered מאת  Willow Green -19:00

תעתוע הרטט מאת שיר גורדון


מאת Derida Dance Company, בולגריה

FR | ACT | US

מופע מחול חזותי בו גופים מקיימים אינטראקציה זה עם זה במבנה גיאומטרי מסוים. בהופעה מתפתחת מערכת יחסים פנימית זו ברבדים רבים, בונה תבנית אוניברסלית בזוגיות, אשר מובילה אסוציאטיבית את הצופה לחוויה אישית. ביטוי חזותי זה עוקב אחר הסדירות הטבעית של פרקטלים, שהם צורות גיאומטריות המורכבות מחלקים קטנים יותר ודומים. הם נעים בתוך מה שנקרא כאוס מאורגן, שבו כל רכיב מפתח מסלול משלו, מוגבל לדמות גיאומטרית משותפת. קונספט המיצג מספק הזדמנות להתבוננות מנקודות מבט שונות, מה שמאפשר לצופה לבנות מרחב תלת מימדי משלו.

קונספט וכוריאוגרפיה: Jivko Jeliazkov

סביבה חזותית: Vladislav Iliev

מוזיקה: Ivan Shopov

רקדנים: Ivona Mashova, Simona Todorova, Vyara Bolgradova, Philip Milanov

זהות חזותית: Nikolay Karasabev

מפיק: Atanas Maev

עוזרת פרויקט: Isabel Mitkova

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

2306

מיני פסטיבל 2

bottom of page