top of page

13.07.22 | 20:30

נגה להקת מחול- סדרת מחול קמפ"י

נגה להקת מחול מציגה-

בכורות לשתי יצירות מאת שלומית פונדומינסקי וברכה מרים לניאדו


hand 2 hand
כוריאוגרפיה: שלומית פונדומינסקי

להקת נגה מבצעת אינטרפרטציה לסולו Big Hand Little Hand מאת שלומית פונדמינסקי.

מוסיקה מקורית: נעם הלפר.

רקדניות: ברכה מרים ליניאדו, אשירה אלון, מיכל שאלתיאל/הילה רוזנברג, פרי פרידמן/עטרה אליטוב, מוריה הורוביץ, אירית רון.

קבוצת נשים עומדת ומחכה. האוויר שבתוכן, משתנה ומעצב את עולמן. הגיל, הנוף, הבית שלהן, יבנו ויתפרקו מתוך מצב פיזי ותודעתי של המתנה.למי הן מחכות? ולמה?

היצירה בוחנת תנועה שמקורה בוריאציות על המתנה, מרכיב הזמן הוא מרכזי. שפת התנועה מפרידה את הגוף לאבריו השונים, כל אחד מהם מתפקד כחלק ממכונת זמן. מכניזם מתקתק ההופך לרגש, לדימוי, לתפאורה ולסיפור.


פני ירח
כוריאוגרפיה: ברכה מרים לניאדו

מוזיקה מקורית: רותם שרמן

עיצוב תלבושות ואביזרים: נאוה שטר

רקדניות: ברכה מרים ליניאדו, אשירה אלון, מיכל שאלתיאל/הילה רוזנברג, פרי פרידמן/עטרה אליטוב, מוריה הורוביץ, אירית רון

היצירה "כמו ירח" עוסקת בחוויה של אבדן והתחדשות, בציפיה שנכזבת ובכוחות הריפוי שפותחים מחדש את הדרך להמשך. 6 רקדניות בוחנות את התנועה המעגלית בין מלאות והתרוקנות כשהנשימה מובילה את התנועה באיברים השונים ויוצרת מחזוריות המשכית בין האיכויות המנוגדות. בלוני הליום לבנים, מעוגנים לאבנים, הממלאים את הבמה יוצרים נוף ורטיקאלי, חלומי ומרחף כשהרקדניות רוקדות בינות לבלונים ואיתם. הגוף המעוגן בכוח הכובד, נטוע בקרקע, נע במחיצת הבלונים המרחפים שיש בהם ממין הכמיהה אל הילדי, המשמח אל ההריחוף הבילתי מושג.


*המופע לנשים בלבד

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

7

נגה להקת מחול- סדרת מחול קמפ"י

bottom of page