top of page

23.11.22 | 20:00

רוח

בכורה מאת צביקה (צ'ולוט) היזיקיאס ולנה ריקנר


מפגש אנושי בין שתי קצוות וגילוי המכנה המשותף. היצירה נובעת ומתפתחת סביב המוצא התרבותי השונה ממנו מגיעים היוצרים צביקה היזיקיאס ולנה ריקנר, ההיסטוריה האישית של כל אחד, התקשורת, הקשר והיחסים ביניהם ובחקירת המרחב המשותף.


כוריאוגרפיה וביצוע: צביקה (צ'ולוט) היזיקיאס & לנה ריקנר

מוזיקה: מוזיקה מקורית - ערן הדר,
For the forgotten one - Moises Daniel, Agnus Dei - Samuel Barber

ניהול מופע: מיכל מג

צילומים: ינון כלפון וקט טולקובסקי


היצירה בתמיכת הקרן ליוצרים עצמאיים - משרד התרבות והספורט

תודה למחול שלם, סטודיו "הכל מחול" - הוד השרון, תיאטרון מחול רנה שינפלד


בערב זה יועלו שתי יצירות נוספות-
 ALMA MATER- מאת לנה ריקנר ודניז קליין.

דואט של אם ובת המשקפת חיבור, תקשורת והנחלה בין דורות.


כוריאוגרפיה וביצוע: דניז קליין & לנה ריקנר

מוזיקה: Vivaldi, Bach

תלבושות: דניז קליין

היצירה נתמכה ע"י יעל - בית ליוצרי מחול עצמאיים בירושלים מבית המחלקה למחול עיריית ירושלים


טארב-  מאת צביקה היזיקיאס ושירי קוונץ.

שתי דמויות המחוברות אחת לשניה בכוחות משלימים ומנוגדים.


כוריאוגרפיה וביצוע: צביקה היזיקיאס ושירי קוונץ

מוזיקה מקורית: עמית חי כהן


Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

0

רוח

bottom of page