top of page

23.06.22 | 20:30

שושנות במחוכים- סדרת מחול קמפ״י

ערב מאת הדר בחוכמה, טל אשר, רותם ניצן ורינת קידר

"בואי רגע, בואי רגע. נו. בואי רגע. למה את לא מחייכת? דיי נו אל תהיי כבדה!"

"השעון מתקתק השעון מתקתק השעון מתקתק בדיקת זקיקים, הקפאת ביציות, הקפאת עוברים... גוף חטוב- דליפת שתן... פ ו ט נ צ י א ל !"

"בא לי שתחבק אותי, שתעשה לי מקום שתעטוף אותי. בא לי שתיקח אותי, תתפוס, תהפוך, תסובב בא לי שתלטף אותי ברכות. לאט".


שושנות במחוכים- עוצמה בין סורגים.

יצירה חשופה ובועטת העוסקת בשאלה מהי אישה.

ארבע יוצרות מתחומי אומנות שונים: קרקס אווירי, מחול ותיאטרון עוסקות בשאלות הנובעות מעצם היותן נשים.

היצירה מעלה חוויות אישיות וקולקטיביות. בוחנת את השדות האפורים, הגבולות הלא ברורים ומשתפת בתחושות, החרדות והתשוקות שלנו כנשים וכבנות אדם.

היצירה עוסקת בקצוות והגדרות. כנשים המבקשות לפרוץ תבניות, אנו מגלות שלמעשה כל פריצה כזו, כבר נעשתה בעבר, ורק חושפת עוד תבניות אותן לא ניתן להשיל והגדרות נוספות אשר כולאות אותנו מחדש. במהלך היצירה נעשה שימוש בקרינולינות ככלי המאפשר אסתטיקה ויופי ומזוהה עם נשיות, אך מצד שני, אותו כלי מגביל את התנועה, כולא וסוגר.

היוצרות מציגות וחושפות את עוצמתן ויופיין הבלתי מתנצל ומעמתות את הצופה עם התחושה שעולה- האם אני נבוך, מעריץ, חושק, מחפצן?


יוצרות ומופיעות: הדר בחוכמה, טל אשר ורותם ניצן.

במאית: רינת קידר

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

6

שושנות במחוכים- סדרת מחול קמפ״י

bottom of page