top of page

9.7 | 20:00

Hand 2 Hand | התנועה שלפני

נגה להקת מחול

המופע מיועד לנשים בלבד.


התנועה שלפני | קרן חורש בגון

היצירה מעוררת את השאלה עד כמה אנחנו נדחפים

לפעולות שלנו, ולתנועת החיים שלנו כתגובה לסביבה,

ועד כמה המקור לפעולה שלנו ולתנועתנו נובעת מרצון

מזוקק, ופנימי של הלב הפתוח .

האם אנחנו יכולים לנוע בחופשיות?, או שאנחנו עוצרים עצמנו בשלוחות הלב, במו ידינו?

השינויים הקיצוניים שאנחנו נדרשים לבצע מחייבים

אותנו להיות אופטימיים, וזרזי רוח.

כמו שחיי הפרפר משתנים באופן קיצוני מזחל לגולם

ולבסוף לפרפר שמדלג בקלילות ובשמחה על

״מדרגות הרוח״ באוויר.

באומץ לב נפגש על פסגת הפחד ונדלג לשינוי הבא

בשמחה גדולה כסיבה למסיבה .

זו מול זה זו עם זו נמשיך בתנועה .


מוסיקה מקורית: איתי דלומי | עיצוב תלבושות: רוזי כנען

רקדניות יוצרות: מוריה הורוביץ, אשירה אלון, ברכה מרים ליניאדו, הילה רוזנברג, פרי פרידמן , רעיה הורוביץ, מיכל שאלתיאל, הילה כהןHand 2 Hand | שלומית פונדמינסקי

עיבוד לסולו Big Hand Little Hand מאת שלומית פונדמינסקי 

קבוצת נשים עומדת ומחכה. האוויר שבתוכן, משתנה ומעצב את עולמן. הגיל, הנוף, הבית שלהן, יבנו ויתפרקו מתוך מצב פיזי ותודעתי של המתנה.למי הן מחכות? ולמה?

היצירה בוחנת תנועה שמקורה בוריאציות על המתנה, מרכיב הזמן הוא מרכזי. שפת התנועה מפרידה את הגוף לאבריו השונים, כל אחד מהם מתפקד כחלק ממכונת זמן. מכניזם מתקתק ההופך לרגש, לדימוי, לתפאורה ולסיפור.


מוסיקה מקורית: נעם הלפר

רקדניות: ברכה מרים ליניאדו, אשירה אלון, מיכל שאלתיאל, הילה רוזנברג, פרי פרידמן , מוריה הורוביץ, רעיה הורוביץ

240709

Hand 2 Hand | התנועה שלפני

bottom of page