backgroud

פרקטיס

אקרובטיקה רכה ומחקר פרפורמטיבי

קורס שנתי, שני שיעורים בשבוע

אקרובטיקה רכה ומחקר פרפורמטיבי - עם אופיר יודלביץ

שני מפגשים שבועיים של שעתיים עם אופיר יודלביץ, בהם נתאמן, נחשוב ונעסוק בביצוע גופני, אומנותי, תנועתי, תודעתי ורגשי. 

נתנסה בפרקטיקות שונות כמו טכניקת ריליס, אקרובטיקה רכה, עמידות ידיים, קפוארה וחומרים תנועתיים מהרפרטואר של אופיר.


לאור הביקוש נפתחו השנה שני קורסים של אופיר -

'אופיר ממשיכים' - ימי ראשון ושלישי 11:30-13:30 (הקבוצה מלאה)

'אופיר מתחילים' - ימי ראשון ושלישי 14:30-16:30 (מס המקומות מוגבל)

ניתן לקחת את הקורסים כקורסים בודדים, בנוסף לקורסים נוספים או כחלק מהמסלול המלא.


  • הקבלה לכל קורס תלויה ברמת הניסיון.

  • אין אפשרות לעשות רק שיעור אחד בשבוע.