backgroud

פרויקט

<שם הפרויקט>

בריאה

תכנית שנפתחה בסוף שנת 2018 ליוצרים צעירים, בניהולו האומנותי של עירד אבני. פלטפורמה ליוצרים צעירים וחדשים בני 18-22 מתחום המחול, תיאטרון -מחול והפרפורמנס התנועתי, המעלים יצירה מקורית או יצירה מוגמרת שאורכה עד 10 דקות.

הפלטפורמה בשיתוף תחרות הכוריאוגרפיה UPOS 1 בסלובניה, שם מתארחת יצירה נבחרת מבריאה. יצירה אורחת מהפלטפורמה בסלובניה עולה בירושלים בשנת 2022. בשנת 2021 הופיעה רותם גרינברג עם יצירה שעלתה באירועי 2019 ודניאל למנסדורף קיימה תכנית רזידנסי כתוצאה ממופע שזכתה לעלות איתו בשנת 2019 בתחרות. המופע החדש יעלה במרכז מחול שלם בחודש נובמבר 2021.

בשיתוף שגרירות ישראל בסלובניה ושגרירות סלובניה.