background

שרית אדרי

מנהלת אדמיניסטרטיבית

שרית כהן ילידת 1989, בעלת תואר הנדסאי מכונות מטעם הטכניון שבחיפה כחלק מהשתתפות בפרויקט רקיע בשיתוף הצבא ומה"ט ובעלת תואר ראשון B.A בניהול משאבי אנוש מטעם המכללה האקדמאית הדסה ירושלים.
במקביל ללימודי תואר הראשון היוותה חלק מצוותי הניהול של סניפי "פוקס הום" ברחבי ירושלים, ניהלה צוות עובדים, עסקה בהדרכתם והכשרתם,הניעה להישגים ועמידה ביעדים תוך אחריות על ניהול יחידת רווח והפסד.
החל משנת 2015 מנהלת אדמיניסטרטיבית של מרכז מחול שלם.

Sarit Cohen