top of page

שם היצירה

ארוס

מאת:

עינת גנץ ונועה שילה

אודות:

"תביא מים, תביא יין, מלצר,

תביא לי זרי פרחים, תביא-

בא לי להתאגרף עם ארוס."

(אנקריאון)


"...כל גרגר באבן זו, כל הבהוב מינרלי של הר זה שטוף הלילה כשלעצמו הוא עולם. עצם המאבק על הפסגות די בו כדי למלא לבו של אדם. עלינו לתאר לעצמנו את סיזיפוס מאושר." (המיתוס של סיזיפוס, אלבר קאמי)

בין שני הטקסטים הנ"ל, אנו תוהות על מהות החשק, מה מצית את התשוקה? מתי היא כמו נשלטת על ידי דיוניסוס, משכרת, מתעתעת ומרחיקה מהמציאות, מביאה סכנה וגאולה בו זמנית? מתי היא לעזר, יצר חיים מעורר, מציל מכאב החידלון האנושי? איך למצוא את הליבידו כשנדמה שאיננו?

החלוקה בין האלוהי, הנשגב והפנטסטי לבין מפגשים אנושיים כואבים עם מציאות של חולי, מוות וקשיי היומיום איננה דיכוטומית. אנו מתחככות בחיים על כל גווניהם ופוגשות את הארוס גם בתוך מלחמות המציאות; לפעמים זאת בריחה, לפעמים העמקה אל תוך עצמנו, לפעמים דווקא רצון לאיבוד עצמי, לפעמים זה צורך לשמר חיות בתוך חוויות מיתה פנימית ולפעמים פשוט דחף פיסי, פרימיטיבי, מהות יצירתית של אהבה. אנחנו מחפשות בתנועת הגופים את מקור האנרגיה היצרית, הבוראת והורגת חיים.


דואט מאת ובביצוע: נועה שילה ועינת גנץ.

תלבושות: רוזי כנען.

תאורה: יאן ארדשניקוב.

ניהול חזרות: אלכס שמורק.

צילום: צביקה תורן.

היצירה פותחה בבית המחול מנשה, במרכז Zagreb Dance Center במסגרת חילופי אמנים עם מרכז מחול שלם ובתמיכת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות ובסיוע הקרן ליוצרים עצמאיים.

תודה לשלומית פונדמינסקי ולרייצ'ל ארדוס.

שם היצירה

ללכת, להתעורר

מאת:

עלמה קרבט שמש

אודות:

סולו מאת ובביצוע: עלמה קרבט שמש

תאורה: רותם אלרועי

עין חיצונית: עמית לנדאו

תמונה: איתי רכטמן

היצירה פותחה במרכז arts printing house בוילנה ביולי 2023, במסגרת חילופי אומנים עם מרכז מחול שלם.

פירוט היצירות

קולאז' א

21:00

26.3 יום שלישי

אולם 3

bottom of page