top of page
green background

שם היצירה

Go figure

מאת:

שרון פרידמן

אודות:

הגוף יכול להביע את האמת שלו כשהוא מציב שפה מובחנת, זו של עצמו.

הגוף הופך למפה של אפשרויות מתוך השוני שלו, כשהוא נושם ומזיז את חוסר השוויון שלו ביחס לשאר הגופים. 

אלא שביחסים הלא שוויוניים האלה, הוא מוצא את עצמו חופשי באמת.

היצירה היא, לפני הכל, מרחב של שוני בה שמואל יכול לבחון את תפקודי הגוף שלו, להכיר אותו מחדש, להעריך מה מפעיל ומה מגדיר את התנועה שלו, להפוך אותו לגשר שמוביל אל נקודת מפגש עם האחר. לקריאה זו נענה תומר, מי שמקבל את ההזמנה של שמואל לדיאלוג, וחוצה את הגשר. במהלך חיפושיו אחרי נקודת איזון שתיווצר מתוך המגבלות שחוסמות אך גם חושפות את היכולות של שניהם, נוצר יופי שרוצה להיות לא יותר מאשר הוא עצמו. יופי הנובע מהרצון לתמוך מבלי לטשטש, מהשאיפה המשותפת להיות טריטוריה אחת של אמת.


קופרודוקציה עם פסטיבל Oriente Occidente,איטליה ומרכז מחול שלם, ירושלים.

ניהול אמנותי וכוריאוגרפיה: שרון פרידמן.

ניהול פרויקט ואסיסטנטית אמנותית: תמר מייזליש.

רקדנים יוצרים: שמואל דביר כהן ותומר נבות.

מוסיקה מקורית: נעם הלפר.

עיצוב תאורה: ירון אבולעפיה.

עיצוב תלבושות: מיקי אבני.

שיווק: לולה אורטיז לנזגורטה (New dance management).

העבודה הופקה בתמיכתם של מפעל הפיס לתרבות ואמנות, משרד התרבות והספורט, ישראל, Comunidad de Madrid, INAEM, Ayuntamiento de Pinto.

היצירה פותחה מתוך היצירה shape on us שיצר שרון פרידמן לורטיגו כח האיזון.

פירוט היצירות

Go figure

20:00

28.3 יום חמישי

אולם 4

bottom of page