top of page

7.2 | 20:30

אישה עם ביצים

יצירה מאת מיכל גרס שרמן

מופע תנועתי המספר על אישה

שחיה במציאות או בבדיה

שנכנסת להריון ויולדת ביצה

שרוצה להיות הכל

ואולי בסוף נשארת כלום

שנמצאת בכל אחת מאיתנו

ואולי גם בכל אחד.

אישה עם ביצים.


מופע שמדבר על נשיות, על אימהות,

על כל התפקידים שעלינו למלא לצד הכמיהות שלנו.


מאת ובביצוע: מיכל גרס שרמן.

תאורה: דורון דונין

עיצוב תלבושות: ריבה דורי.

אורך העבודה: כ-40 דקות.

2402

אישה עם ביצים

צילום: סוני מאיה

bottom of page