top of page

18.4 | 20:00

אישת נייר

מיכל גרס שרמן

אישת נייר, הסיפור של כל אישה, נקרעת , מתפרקת, מתפזרת, נאספת, מתקמטת, נכתבת בכאב ובצער, נעה מצד לצד, קמה נופלת ושוב קמה, חוגגת את נשיותה. שלוש נשים, שלושה סיפורים וחוט נייר שמחבר בין שלושתן.


מאת: מיכל גרס שרמן

שותפות ליצירה ומבצעות: נטע נגאוקר כהן, טיה שלם, מיכל גרס שרמן

עיצוב תאורה: עופר ברום

בכורה: פסטיבל הדופן 2024

עיצוב תלבושות: רוזי כנען

תודה מיוחדת: נעה ענבר ירון, עינב אורן.

240418

אישת נייר

צילום: נעה ענבר ירון

bottom of page