top of page

11.06.23 | 20:00

אנא

מופע מחול מאת רבקה וולקר

מסע של תנועה בלתי פוסקת על הגבול הדק שבין השתדלות וקריאה לפעולה לבין מאמץ מיותר וכפוי, ובין הרצון לשליטה לבין פעולת הרפיה, אמונה והתמסרות לחוויית הרגע בהווה.


כוריאוגרפיה: רבקה וולקר
מוסיקה מקורית: לירון משולם ( פלורה)
עיצוב תלבושות: ניצן ברק
ניהול חזרות: אלכס שמורק ושי קסל

עיצוב תאורה: יהודה ספקטור
רקדניות: קרן סנצ'ו, יעל דוכנוב, נעמי אוזן אבו, רבקה וולקר, אודל מינס, יונית אריכא.

צילום: אליה טאובר


תודה לעיריית ירושלים, מחול שלם ולקרן ליוצרים עצמאיים על התמיכה המשמעותית המאפשרת ליצירה לצמוח ולהתקיים.


המופע מיועד לנשים

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

2306

אנא

bottom of page