top of page

29.05.23 | 20:30

געגועים לפנים

מאת איריס ארז

העבודה געגועים לפנים נוצרה מתוך עיסוק מתמשך בטכולוגיה ואיך היא משפיעה על חיינו. דבר שהפך בקורונה לחלק בלתי נפרד מהקיום היומיומי שלנו. בנסיון לעכל דברים שעברנו בתקופה ההיא שלוש חברות מאותו הכפר מפרקות את התנועה, הגוף והשפה ומנסות להרכיב ממנה דברים חדשים. הריקוד לקח השראה מדימויים ידועים מתולדות האמנות ומתקשורת של זום, פייסבוק ואינסטגרם כמו גם משחקי מחשב, בהם לדימוי יש מקום בולט ולשיבושים יש דרך ליצר משמעות חדשה. הסלולארי, שהפך לאיבר מגופנו,  מרחיב ומצמצם את אפשרויות התקשורת בינינו ומאפשר לנו מרחב גדול למשחק ויצירה.


תקופת הקורונה חלפה והותירה בנו משקעים. היא האיצה תהליכים שהיו פה מזמן כמו ההקשרות אל הטכנולוגיה שהפכה להיות איבר מגופנו וכמו התקשורת הבינאישית שהולכת ומאבדת את היותה ממשית. בנסיון לעכל דברים שעברנו בתקופה ההיא 3 חברות מאותו הכפר מפרקות את התנועה, הגוף והשפה ומזמינות אתכםן למסע מחול תאטראלי סלולארי בין הגוף המדומיין לממשי ובין זהויות שאולות למציאת גוף חדש.


כוריאוגרפיה: איריס ארז
רקדניות יוצרות: מיכל ארד, רות ולנסי, איריס ארז
מוסיקה: גיא שרף
עיצוב תאורה וליווי אמנותי: נועה אלרן
עיצוב תלבושות: רוזי כנען
הפקה: סיגל דהן

צילום: נעמה צ'רניץ'


העבודה עלתה בגירסה דיגיטלית כהפקת מקור בפסטיבל מחול שלם 2020Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

0

געגועים לפנים

bottom of page