top of page

22.12.2021 | 20:00

הרמת מסך- צאינה וראינה

יצירה בבכורה מאת  מירב דגן וסתיו מרין

באנו לכאן לפעום, לברוא גוף הווה מהגופים שלא למדנו מעולם ומאלה שלא העזנו לדמיין.

אנחנו מרכיבות ומפרקות חומרי יסוד וחומרי חיים - נעות  דרך הפיות העבריים שלנו וההיסטוריה של הגופים הרוקדים הנשיים שלנו.

פעמה נצחית, הולמת בינינו, בתוכנו, אולי דרכה נצליח לרקוד עתיד.


כוריאוגרפיה וביצוע: מירב דגן וסתיו מרין

צילום: יאיר מיוחס

0

הרמת מסך- צאינה וראינה

bottom of page