top of page

02.10.22 | 10:00-14:00

השתלמות JCU לחברי קמפ"י

סדרת מפגשים לבניית יכולות הפקתיים לאמני פרפורמנס בירושלים

התוכנית כוללת 4 סדנאות ותתקיים במתחם הפרסה בתאריכים:

ה- 5.9 | 12.9 | 19.9 | 2.10 בין השעות 10:00-14:00.


בתוכנית-

*כתיבת חזון לאמנים ומיזמי תרבות בהנחיית כרמית וויץ ספיר.

*שיווק בעולם האמנות והתרבות בהנחיית מיכל שרגיל בן- סירה.

*יסודות ההפקה בהנחיית נועם כוזר ולידיה מלטין.

*גיוס משאבים, 101, קולות קוראים והגשות, בהנחיית נירית רוסלר.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

0

השתלמות JCU לחברי קמפ"י

bottom of page