top of page

28.6.23 | 19:00

מיני פסטיבל 1

כרטיס משולב לשני אירועי הפסטיבל:

19:00 גוף הברכה מאת שירה אביתר.

20:30 תובע חותם מאת בן קובי.

חלל וכו׳ מאת שירה סולומונס.

גוף הברכה-

אנחנו שרות אמיתות ראשוניות שהאדמה והגוף לוחשים. מתמסרות לתמימות, נוכחות עם היקר לליבנו, חולקות את ההוויה שלנו.

מתי האוויר נדחס והמימדים הנוספים נוכחים?

רוקדות כאן ועכשיו, רוקדות ביקומים מקבילים, באינסוף הזמן ובכל-מקום. נזכרות בברכת הגוף שקיבלנו - ברכת האנושי והעל-טבעי, השדים, האלות והשושנים.

עושות את העבודה שצריכה להיעשות בימים טרופים אלו, עבודה של הקשבה ושל שותפות, של נתינה, קבלה, רכות, תקשורת ואהבה.

לחשנו אחת לשנייה את היקר לליבנו, אמיתות פראיות של הרחם והאדמה הלחה, של שערות השיבה והקמטים, של תעלות הלידה והמוות.

זוהי ברכה - ברכת החי והרוטט.

רקדניות יוצרות: ניירוז קופטי, סמרט היילו, שושנה דבורה ושירה אביתר

מוזיקאית יוצרת: לירון מיוחס

ליווי אומנותי: ענת דניאלי וענת צדרבאום

העבודה בתמיכת מפעל הפיס


פרקטיס 1-

שם היצירה: ״חלל וכו׳:״
כוראוגרפיה וביצוע: שירה סולומונס
רקדנית יוצרת: רוני כיירא
מוזיקה מקורית: יותם היבש


שם היצירה: תובע חותם

שם היוצר:בן קובי

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

2306

מיני פסטיבל 1

bottom of page