top of page

17.8 | 20:00

מן | באמא שלי

ערב יצירות משותף מאת יואנה בליקמן ודגה פדר.

מן

מאת ובביצוע יואנה בליקמן

משך העבודה: 30 דקות

מן הינו טקס דתי, לחימתי ופואטי בו שפות, זמנים ותרבויות שונות נפגשים.

דרך היצירה הזאת, האמנית יואנה בליקמן, שמגדירה את עצמה כאמנית- לחימה , יוצרת את המילים

הראשונות של האמנות לחימה הנשית שהיא חולמת עליה . בין עקרונותיה : רכות, כניעה, מימיות, ההכלה.

חרב, תוף מרים וחגורת קפוארה, אלו הנשקים שלה.

בכורה ירושלמית


באמא שלי

מאת ובביצוע דגה פדר

משך העבודה: 26 דקות

פסיעה על חבל התבור. מסלול שהוא הקו המקשר בין אם לבת, חבל הספוג זהות, תרבות וזכרונות.

הנשימה, הקול והתנועה מדברים את הקשר של אם ובת השזורות זו בזו ומופרדות זו עם זו.

מבט בחשש אל העתיד שבה דמות האם מהווה מראה להצצה אל דמות הבת העתידית.

היצירה עלתה לראשונה בפסטיבל אינטימדאנס


Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

2308

מן | באמא שלי

bottom of page