top of page

28.7 | 13:00

מערכות

מפגש מחול בשלוש מערכות

מערכה ראשונה

שם היצירה: בי גלומות

רקדניות יוצרות: רז נוה, שירילי איתיאל, איתמר לין

על היצירה: בי גלומות

על מורכבות החומר

ומפגש

גולמיות, התגלמויות,

יצירה מתוך זוגיות.

אורך היצירה:  6 דקות

סאונד: Tim- bon iver, עיבוד מקורי


מערכה שניה

שם היצירה: אוכלת סיבוב

כוריאוגרפיה: נועה ברטור

מבצעים: בנימין גרין ונועה ברטור

על היצירה: העבודה עוסקת במערכת של יחסים, היא מפרקת ומרכיבה מחדש תמונות של יחסים רומנטיים כמו גם יחסי כוחות במערכת המתקיימת בין אישה וגבר. אני מנסה להתייחס למונח "יחסים" באופן שהוא כמובן רגשי ועם זאת בעוד מובנים כמו במובן פיזי, המרחבי והקצבי. בעבודה זו התעניינתי מה הופך שני אנשים זרים לאינטימיים. היצירה נוצרה בתמיכת בית יעל

אורך היצירה: 18 דקות

מוסיקה מקורית: נויה פוקס

היצירה נתמכת על ידי בית יעל


מערכה שלישית

שם היצירה: לטרלי

רקדניות יוצרות: רז נוה, תפארת קלימובסקי

על היצירה: היצירה עוסקת בין איכויות שונות הנובעות מאיתנו כנשים שונות, ובין המפגש של הגופים עצמם ובעצמיותם.  הינה הזמנה לשחק ולהתעסק מפגש הגוף עם החלל, ובין הגופים. לגלות את הניגודיות וההרמוניה:  בין רכות וקשיחות,  מקצב ועגלגליות , נוזליות והתנגדות.  בין ההתמסרות למה שמגיע, מול ההתנגדות אליו.

אורך היצירה: 15 דקות

מוסיקה מקורית: תפארת קלימובסקי

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

2307

מערכות

צילום: אילן חזן

bottom of page