top of page

08.06.22 | 20:30

ערב יצירות מאת אביטל עדן וגיטי פורגס- סדרת מחול קמפ״י

מפגש בין היוצרות גיטי פורגס ואביטל עדן בחווית מחול

פארברענגען מחול


מה אנחנו מכתיבות בחלל?

איך הגוף הרוקד מזיז את האוויר אחת של השניה?

ואיך את, בקהל, יכולה להתחבר לחוויה?


המופע לנשים בלבד

6

ערב יצירות מאת אביטל עדן וגיטי פורגס- סדרת מחול קמפ״י

bottom of page