top of page

03.03.22 | 21:00

אתם נראים כמו הקהל האחרון שנשאר בכדור הארץ- סדרת מחול 2022

מאת יוסי ברג ועודד גרף


העבודה "אתם נראים כמו הקהל האחרון שנשאר בכדור הארץ" מעלה שאלות בנוגע לרלוונטיות ונחיצותה של האמנות, ותוך כדי, חוגגת את האהבה והתשוקה לריקוד. 

כמו בעבודות קודמות שלהם, גם ביצירה זו יוסי ברג ועודד גרף ממשיכים לחקור את היחסים עם הקהל והמהות של מה זה להיות אנושי. הם מבקשים להציף על פני השטח את מה שחמקמק ובלתי ניתן להגדרה; את מה שרק האמנות יכולה לאחוז בקצותיו. העבודה נוצרה במהלך המגפה העולמית ב 2020 וכוללת 10 פרקים, הבוחנים את הגוף הרוקד מזוויות שונות. התוצאה הבימתית כוללת גרסה מיוחדת והופעות אורח של 16 תלמידי מחול מסדנת המחול געתון.


קרדיטים

רעיון וכוריאוגרפיה: יוסי ברג ועודד גרף

מופיעים, יוצרים: עופרי מנטל, טל אדלר אריאלי, עודד גרף, יוסי ברג

הופעת אורח: סדנת המחול בקיבוץ געתון

ליווי אמנותי: רייצ’ל ארדוס

תלבושות: אילנית שמיע

תאורה: עופר לאופר

ייעוץ ועריכה מוסיקלית: תומר רוזנטל

אתר להקה:   www.yossioded.com

בתמיכת:  קרן רבינוביץ’, עיריית תל אביב, משרד התרבות והספורט. הפקת מקור של מרכז מחול שלם, ירושלים.

0

 אתם נראים כמו הקהל האחרון שנשאר בכדור הארץ- סדרת מחול 2022

bottom of page