top of page

2.7.23 | 20:30

BOUND

מאת היוצרת דפנה דודוביץ

מהם הגבולות שלי? כיצד הם נוצרים ומתגלים? מה אני רואה?

גבולות הם קווים מדומיינים על פני השטח המגדירים חלל כמרחב מסוים.

גבולות מנטליים הם קווים נזילים הנוצרים בתהליך תמידי של השתנות ובד בבד מגדירים את המרחב בו פעולת הגילוי העצמי מתרחשת.

היצירה מציעה מרחב עיסוק במתח שבין גילוי להגדרה.

האמנים בה מתגלגלים בחופשיות, בין דפוסי חשיבה מקובעים לבין הדחף לפרוץ את גבולות המוכר.

כך, במרחב פנימי נטווים קווים של תעתוע. המוכר הופך לזר, הטבעי למאולץ, הגבולות מטשטשים והסדר נהפך לכאוס.

רקדנים יוצרים ומבצעים: דפנה דודוביץ, הלל בן צבי, אנסטסיה צשן,שחר דולינסקי


ליווי אומנותי: מיכאל גטמן

ניהול חזרות: לוטם רגב

מוזיקה מקורית מאת רום פלס

עיצוב תלבושות: עומרי אלבו

עיצוב תאורה: ברוכי שפיגלמן

עוזרת הפקה: גילי ברזוביץ'

צילום: אפרת מזור


היצירה נתמכה ע"י מפעל הפיס, הקרן ליוצרים עצמאיים משרד התרבות והספורט, מרכז ביכורי העתים תל אביב-יפו וסטודיו פירואט רחובות.

ברצוננו להודות לכל גורמים אלו.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

2307

BOUND

צילום: אפרת מזור

bottom of page