top of page

29.6.23 | 20:30

Fractus

מאת Derida Dance Company, בולגריה

FR | ACT | US 

מופע מחול חזותי בו גופים מקיימים אינטראקציה זה עם זה במבנה גיאומטרי מסוים. בהופעה מתפתחת מערכת יחסים פנימית זו ברבדים רבים, בונה תבנית אוניברסלית בזוגיות, אשר מובילה אסוציאטיבית את הצופה לחוויה אישית. ביטוי חזותי זה עוקב אחר הסדירות הטבעית של פרקטלים, שהם צורות גיאומטריות המורכבות מחלקים קטנים יותר ודומים. הם נעים בתוך מה שנקרא כאוס מאורגן, שבו כל רכיב מפתח מסלול משלו, מוגבל לדמות גיאומטרית משותפת. קונספט המיצג מספק הזדמנות להתבוננות מנקודות מבט שונות, מה שמאפשר לצופה לבנות מרחב תלת מימדי משלו.


קונספט וכוריאוגרפיה: Jivko Jeliazkov

סביבה חזותית: Vladislav Iliev

מוזיקה: Ivan Shopov

רקדנים: Ivona Mashova, Simona Todorova, Vyara Bolgradova, Philip Milanov

זהות חזותית: Nikolay Karasabev

מפיק: Atanas Maev

עוזרת פרויקט: Isabel Mitkova

2305

Fractus

bottom of page