top of page

25.2 | 20:30

perFORMING LO♡E

בכורה במסגרת פרוייקט 'הרמת מסך' מאת רוני חדש

בכורה במסגרת פרוייקט 'הרמת מסך'.

"אין ספק שתקופתנו מעדיפה את הדימוי על פני הדבר, את ההעתק על פני המקור, את הייצוג על פני הממשות, את המראית על פני היישות.  אשליה בלבד היא קדושה, האמת חולנית." (לודוויג פוירבך, 1841 )

ללכת לאיבוד בגבולות המטושטשים שבין אהבה והערצה, הדימוי והדבר עצמו, קלישאות ואמיתות, כמיהה ומיאוס.


כוריאוגרפיה: רוני חדש
רקדנים ושותפים ליצירה:
רומי להב, גיל עמישי, ענבר בוכבינדר, תום ניסים, יענקלה פילצר, שירה בן אוריאל, תמיר גולן ומתאוס מוריירה
תלבושות: רוני חדש
ניהול חזרות: עמית זרצקי, טל אדלר
תודות:
תודה ליאניס בריסוט, עידו ברק, יזה מושר דומון, אופיר קונש ונוי חבר שלקחו חלק בתהליך היצירה. תודה למאי זרחי, יעל ביאגון ציטרון, שרה הולצמן, עופר לאופר ועמי שלו.

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

2402

perFORMING LO♡E

צילום: יאיר מיוחס

bottom of page