top of page
backgroud

מבין הפרוייקטים ליוצרים עצמאיים:

backgroud
women sitting

המרכז שואף לתת מענה לצרכי יוצרי המחול והפרפורמנס בירושלים, לייצר קהילת אמנים פעילה, מגוונת אשר פועלת מתוך ערבות הדדית, במטרה למקצע את שכבת היוצרים בירושלים, לפתח את סצנת המחול, למקסם את פוטנציאל הקיים בעיר ולקדם אותו מול גורמים בארץ ובחו״ל.

בשנים האחרונות נפתחו פלטפורמות שונות ביוזמת היוצרים המקומיים תוך מעורבותם האמנותית בפרוייקטים, מתוך אמונה כי התנסות ומעורבות בכל שלבי תהליך הקמת פרויקט חדש, נחוצה להמשך התפתחותם המקצועית.

החממה

bottom of page