top of page
backgroud
dancers backgroud

מחול שלם אפשר ביסוס של בית לקבוצות מחול ויוצרות עצמאיות מתחום המחול מירושלים. הצבת תשתית עבודה שוטפת ליוצרות חרדיות ודתיות צעירות בתחום המחול הכוללת חללי חזרות, תמיכה טכנית, ייעוץ אמנותי וסיוע הפקתי במטרה לייצר הפקות מחול ירושלמיות חדשות ברמת אמנותית גבוהה.

 

השלב השני-הפקת יום מרתון של העלאת יצירות המחול לאותן יוצרות ולהקות מחול ירושלמיות מהמגזר הדתי והחרדי ועבור קהל נשים חרדי ומכלל האוכלוסייה והקפת סרטוני תדמית לכל אחרת מהם (צילום ועריכה).

בית ליוצרות מחול

מהמגזר הדתי והחרדי

bottom of page