backgroud

מרכז מחול שלם יקיים בשיתוף משרד החוץ מקיים זו השנה העשירית, פלטפורמה להצגת מבחר יצירות מחול עכשוויות ישראליות, בפני עשרות מנהלי בתי מחול ופסטיבלים מרחבי העולם, במטרה לקדם את המחול הישראלי בעולם ולתמוך בקידום קריירה ופעילות בינלאומית של יוצרים ישראלים.

במסגרת שבוע המחול הבינלאומי בירושלים ולצד אירועי ה-showcase, תיערך גם תחרות הכוריאוגרפיה הבינלאומית.

 

מהדורת 2022 

מרכז מחול שלם תר אחר יצירות מחול עכשוויות, אשר בוחנות באופן חדשני את הכוריאוגרפיה כאמנות הגוף הנע ואת גבולותיה של מדיית מופע זו.

יוצרים ישראליים מקצועיים, אשר מעוניינים להציע עבודות שתעלנה במסגרת Showcase 2022 , מוזמנים לשלוח את הצעתם באמצעות הטופס הנ״ל עד התאריך 1.6.2022.

 

חללי מופעים:

האירועים יתקיימו באולמות שונים ובחללים אלטרנטיביים בירושלים .

מרכז מחול שלם שומר את הזכות להתאים את המופעים הנבחרים לחללי המופע, על פי שיקולים ארגוניים. 

מענק השתתפות ינתן לעבודות הנבחרות בסך 2500 ש״ח.

 

הקמה ותפעול המופע, הינן באחריות האמן או ההרכב, לרבות תאורן, ניהול הצגה, תשלום לאמנים וכל הוצאה אחרת. 

 

תנאי הגשה:

 

ההגשה פתוחה ליצירות שלא עלו באירועי חשיפה קודמים בישראל כחמש שנים טרם ההגשה.

אין מגבלת משך למופע, תינתן עדיפות למופעים קצרים.

על היוצרים להיות בני 18 ומעלה.

 

שימו לב - ההגשה הינה בצירוף לינק יוטיוב ובוימאו של תיעוד המופע המלא והסופי וללא עריכות.

במקרה של התקבלות על בסיס צפיה בוידאו, לא ניתן יהיה לקיים שינויים במשך המופע, בהרכב הרקדנים או כל אלמנט מהותי אחר ללא אישור בכתב מהמארגנים.

ניתן להזמין את הועדה לצפייה במופע חי, בנוסף להגשה המלווה בלינק וידאו.

יש לציין את תאריך/ תאריכי המופע בטופס ההגשה הנ״ל.

 

יוצרים אשר מעוניינים להגיש הצעה לפרזנטציה, בפורמט אחר שאינו מופע, מוזמנים לעשות זאת בטופס ההגשה בציון הפרטים, החלל והסבר על הפורמט המוצע. 

במידה והפורמט עלה כבר יש לצרף לינק לאירוע.

 

מועד אחרון להגשה 1 יוני 2022.

showcase שבוע המחול

4-9 דצמבר 2022