top of page

My Items

אולם 3 רב תכליתי

140 מ"ר של רצפת מחול, צבע רצפה בהיר קירות לבנים עם וילונות שחורים, מיזוג, מקומות ישיבה של 80-90 איש, מקרן, מערכת סאונד וסט תאורה מתקדמים.

אולם 4

120-140 מ"ר של רצפת מחול (סה"כ 182 מטר כל האולם), כ 100 מושבים בטריבונות, מיזוג, רצפה בהירה הניתנת להחלפה ללינוליאום שחור, קירות לבנים עם וילונות שחורים, מקרן קבוע, מערכת סאונד וסט תאורה מתקדם.

bottom of page