top of page
backgroud

פרקטיס מזמינה יוצרות ויוצרים עצמאיים להצטרף לחממת היצירה של התוכנית שנפתחת זה השנה החמישית.

החממה מיועדת ליוצרות.ים בעלי ניסיון ביצירה עצמאית. המעוניינות.ים להיכנס לתקופת מחקר ופיתוח יצירתי כחלק מקבוצה מגוונת של יוצרות.ים העוסקות.ים ביצירה לבמה. מטרת החממה היא לאפשר אקלים נוח לתקופת מחקר משמעותית, זמן להתבשל עם חומרים רעיוניים ופיזיים בסטודיו ולהיות בסטימולציה עם יוצרות.ים אחרות.ים.


מה התכנית כוללת?

 • 100 שעות סטודיו במרכז מחול שלם.

 • מפגשי פידבק דו שבועיים עם חברי החממה.

 • 3 מפגשי ליווי אישי עם מלווה מקצועי.ת.

 • 3 מפגשים/סדנאות עם יוצרים מחו"ל.

 • 2 אירועי סטודיו פתוח לקהל ביתי במהלך השנה.

 • ערב בכורה, הכולל תמיכה טכנית, הפקתית, שיווקית ותאורן.


מה להגיש?

 • קורות חיים

 • לינק ליצירות קודמות

 • כמה מילים על מה מעסיק אתכן.ם כיוצרים בכלל וספציפית בזמן האחרון.

את ההגשות יש לשלוח למייל : practice@mashdancehouse.com מועד אחרון להגשה- 10.9.


פרטים נוספים:

מפגש ראשון של החממה ב- 8.10.

דמי השתתפות בחממת היוצרים 2000 ש"ח

 • עבור רישום לכל קורס נוסף תינתן הנחה ע"ס 200 ש"ח

 • ההנחות לא כוללות סדנאות בודדות/חצי סמסטר

דמי ההרשמה לתכנית כוללים מנוי למרכז מחול שלם על סך 200 ש"ח ומקנים למשתתפים כניסה ל-4 מופעים במרכז,  דמי הרישום אלה לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול וזכותכם.ן לצפות בארבעה מופעים לא תיפגע.

Event:  

חממת היוצרים של פרקטיס

מפגשי החממה יתקיימו בימי ראשון בבוקר 9:00-12:00 פעם בשבועיים במרכז מחול שלם (תלפיות, ירושלים) בין החודשים אוקטובר עד יוני.

bottom of page