top of page
green background
Black backround

MASH Dance Berlin

MASH Dance Berlin

פסטיבל שנתי המציג לקט יצירות מחול נבחרות, סדנאות ופאנלים בתיאטרון בברלין Dock11.
לאחר שנתיים שנמנע מאיתנו לקיים את הפסטיבל, בחודש מאי 2022 התארח מרכז מחול שלם בפעם הרביעית בתיאטרון והציג לקט יצירות שהועלו במרכז באוצרות משותפת עם מנהלות Dock 11.
פרויקט זה מתקיים בסיוע שגרירות ישראל בגרמניה.

bottom of page