backgroud

פרויקט

<שם הפרויקט>

MASH Dance Berlin

פסטיבל שנתי המציג לקט יצירות מחול נבחרות, סדנאות ופאנלים בתיאטרון בברלין Dock11.
בחודש אוגוסט 2021 יתארח מרכז מחול שלם זו הרביעית בתיאטרון, ויציג לקט יצירות שהועלו במרכז באוצרות משותפת עם מנהלות Dock 11.
פרויקט זה מתקיים בסיוע שגרירות ישראל בגרמניה.